AERATOR

plutajući lopatični aerator nezamenljiv na ribnjacima
za komercijalni tov ribe i na sportsko ribolovnim ribnjacima

ZAŠTO JE NEOPHODNO IMATI LOPATIČNI AERATOR NA RIBNJAKU?

Plutajućim (lopatičnim) aeratorom postiže se najveći učinak, tj. unos kiseonika u vodu po kW utrošene el. energije, a ujedno smanjuje amonijak u vodi. Pri intenzivnoj proizvodnji preporučuje se upotreba min. 1,5kW po hektaru. Unos kiseonika je oko 2,5kg/h, što odgovara metaboličkoj potrošnji kiseonika od oko 10t aktivnog šarana. Unošenjem kiseonika u vodu pospešuje se aerobna razgradnja organskih otpadaka (npr. mrtvog rastinja) čime se stvara prirodna hrana u lancu ishrane, a sprečava anaerobno truljenje i razvoj štetnih bakterija u vodi itd. Od 3 do 4 sata potrebno je da aerator od 1,5kW promeni vodu površine 1ha.

Primenom aeratora moguće je poboljšati kvalitet vode, poboljšati životne uslove ribe, povećati gustinu uzgoja.

 

PRINCIP RADA:

Aerator pokreće elektromotor kome reduktor smanjuje snagu i tako pokreće lopatice. Kada aerator radi, lopatice su delimično ili potpuno potopljene u vodu. U procesu rotacije lopatice seku vodu, bacaju vodu i prskaju, pritiskaju vazduh u vodu i proizvode jaku silu. S jedne strane, površina vode se pritiska prema dnu, a sa druge strane voda protiče nazad. Kada su lopatica i površina vertikalne, onda proizvode silu paralelno sa površinom, formirajući usmereni protok vode. Kada lopatica napušta površinu vode, negativni pritisak može se formirati na poleđini lopatice, te može poboljšati donju vodu. Kada je lopatica van vode, postojeća voda zakrivljuje lopaticu, kruži i diže se pod dejstvom centrifugalne sile te se dalje baca u vazduh, gde se raspršuje u kapljice i veća količina vazduha se tu rastvara. Protok vazduha koji se formira radom lopatica može takođe ubrzati rastvaranje vazduha.

U PONUDI SU AERATORI:

1. Aerator 750W, čiji je unos 1,1kg kiseonika na sat (jedan set sadrži: monofazni motor 0,75kW, 1 ks, reduktor, 2 noseća plastična čamca od HDPE, ram od nerđajućeg čelika, vratilo od nerđajućeg čelika, 2 PP lopatice)

2. Aerator 1,5kW, čiji je unos 2,5kg kiseonika na sat (jedan set sadrži: monofazni motor 1,5kW, 2ks, reduktor, 3 noseća plastična čamca od HDPE, ram od nerđajućeg čelika, vratilo od nerđajućeg čelika, 4 PP lopatice)

UPOTREBA: Kako najbolje koristiti aerator?

U zavisnosti od klimatskih uslova i kvaliteta vode, aerator je najbolje uključivati od 3h do 6h ujutru, kada je najmanja fotosinteza, takođe ako je oblačno jutro, ili ako je neprekidno tmurno i kišovito onda uključivati aerator u ponoć, zatim pre kiše, tokom velikih vrućina, kod naglih promena vremena ili nakon đubrenja ribnjaka itd. To znači da se mora pratiti puštanje u rad aeratora kako bi se postigao najbolji efekat kiseonika.

Ukratko, dok god ima hipoksije treba povremeno puštati aerator. Dodatno, kada su velike vrućine, aerator treba uključiti na kratko oko podne kako bi se prilagodila temperatura vode.

Neophodno je obratiti pažnju na sunčane večeri (od 17h – 19h) kada ne treba uključivati aerator zato što fitoplankton u vodi na suncu vrši fotosintezu te može proizvesti više kiseonika, a aerator bi ga izbacio iz vode.

 

 

AIR JET AERATOR
(TURBINA) 1,5 kW

AIR JET AERATOR (TURBINA) 1,5 kW vrši unos 0,8kg kiseonika na sat. Jedan set sadrži:

  • monofazni motor 1,5 kW, 2 ks
  • 2 noseća plastična čamca od HDPE
  • ručicu za podešavanje
  • propeler
  • poklopac
  • ram
  • vratilo od nerđajućeg čelika

Koristi se za aeraciju donje vode u ribnjacima čija dubina prelazi 2 metra. Efikasne su za dubine od 2-6 metara. Primenom turbine može da se poboljša stepen rastvora kiseonika i pročišćavanje vode.

Kod intenzivnog uzgoja ribe efekat snabdevanja kiseonika bio bi još bolji ukoliko bi se koristio i lopatični aerator u isto vreme.

Može da se podesi ugao turbine i tako prilagodi za različite dubine vode. Cela turbina je napravljena od inženjerske plastike i nerđajučeg čelika koji su dugotrajni, intenzivnog kvaliteta, otporni na kiseline i baze, na izloženost suncu i slanoj vodi. Takođe su pogodne za tretman otpadnih voda.

Karakteriše ih: lakoća, male dimenzije, lako se sklapaju, nisu bučne i jednostavno se koriste.

Dimitri trade com doo
Karadjordjeva 60, Novi Sad
Republika Srbija

tel: +381 (0)21 2700 664
tel/fax: +381 (0)21 633 1920

E-mail: office@dimitritrade.com
www.dimitritrade.com

| Dimitri Trade Com | ALAETTIN AKSEDSUAR | DURAK |